Επικοινωνία  

NovelTech Co.
Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης
Βασιλικα Βουτών
Τ.Θ. 1447, Τ.Κ. 711 10
Ηράκλειο Κρήτης
Τηλέφωνο: 302810391861 
Fax: 302810391860 
Web site: http://www.noveltech.gr
Email: info@noveltech.gr